Ovanför Vindö ligger Gällnö. En landmassa mitt i den stockholmska skärgården.

Ön har sedan 1600-talet haft bofasta med lantbruk och fiske som främsta levebröd. Mina morföräldrar köpte 1978 ett hus på södra sidan av ön, även kallad Byviken. Platsen är en sjötomt vilken består av idag tre fastigheter, varav en är vinteranpassad.

Jag har ritat ett hus på tomten mellan de två största fastigheterna där alla har fönster mot vattnet och på så vis koppla samman alla tre husen för oss alla i familjen Lundquist. Tanken är att vi ska umgås ute på tomten och nere vid bryggan, men också kunna dra oss tillbaka närhelst vi känner för det. Fastigheten är tänkt att vara lite större än ett Attefallsbo, men huset går också att anpassa till just den storleken.