Universitetsområdet

Sektion flerfamiljsbostäder (smalhus)/tvärbana genom området

Bakgrund:

Bromma flygplatsområde tas i bruk som stadsdel. Områdets landskap och nuvarande handelsplats ska integreras i stadsbilden. Olika byggnadstyper läggs på olika platser i relation till centrum och i relation till grönytor. 

Förebilden är den antika staden Miletus med dess offentliga, semi-offentliga, privata och semi-privata platser. Det här är ett förslag på hur en stadsdel kan se ut ur ett demokratiskt perspektiv, taget från en historisk stadsutformning.