I Brunnsbo fick vi förtroendet att tillsammans med Community Center Brunnsbo, Bostadsbolaget, Socialförvaltning Hisingen och Stena Fastigheter, påbörja omvandlingen av en tom asfaltsplan till
en gränsöverskridande och trygghetsskapande mötesplats för kringboende och besökare, med
uteköket som spelöppning.

I juni genomfördes först designworkshops och därefter en två veckors byggbrigad där ungdomar och barn från området och volontärer deltog.