Gnesta kommun har satt upp ett nytt mål: att i ortens mest centrala kvarter anlägga en helt ny mötesplats för medborgarna. Kommunens nyaste allmänna institution har plats för affärsmöten, kulturevenemang, en restaurang, bibliotek, socialkontor och portabla arbetsplatser som en del i dess nya ådra för ekonomi och samhällsansvar. Kvarteret blir Gnesta kommuns första slutna med innergård och med access till det stora torget mittemot tågstationen, Frösjön och dess gamla arkitektur — en gång skapad för sommarnöjen vid Sörmlands sydvästra järnvägsentré ut i landet.


Situationsplan 1:20000

Nolliplan 1:1000

Plan 0. Restaurang Cirkeln i Gnesta, Informationsdisk och Gnesta bibliotek . Skala 1:200

Plan 1. Vandrarhemmet, Rallarbar och kontor för uthyrning. Skala 1:200

Plan 2. Föreläsningssalar och lounge. Skala 1:200

Plan 3. Vigselrummet. Skala 1:200

Fasad väst. Skala 1:200

Sektion väst. Skala 1:200

Representation Gnestas nya kommunhus, Stora torget. Fasad Sydväst

Representation Gnestas nya kommunhus, Stora torget. Interiör – Entré Gnesta biblioteket

Representation Gnestas nya kommunhus, Stora torget. Interiör – Rallarbaren, våning 1.

Representation Gnestas nya kommunhus, Stora torget. Interiör – Vigselrummet, våning 3.

Platsmodell Gnestas nya kommunhus, entrén – Stora torget.